وضعیت استودیوها

ردیف عنوان تاریخ رزرو ساعت شروع ساعت پایان نام و نام خانوادگی مدرس نام استودیو وضعیت
1 کارگاه ایمنی 1397/4/27 09:00 12:00 دکتر بهزاد بهنام استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
2 کارگاه ایمنی 1397/4/25 09:00 12:00 دکتر بهزاد بهنام استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
3 شنوایی 1397/3/28 10:00 14:00 آقای نگین استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
4 واکسن ها 1397/3/5 08:00 11:00 محمدحسین داعی پاریزی استودیو تولید محتوا شماره ۱ انجام شد
5 معرفی خدمات جدید پروژه دردآشنا 1397/3/5 10:00 11:00 مهدی صمدانی استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
6 بیوشیمی پزشکی 1397/3/1 08:00 10:00 حسین فلاح استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
7 بیوشیمی پزشکی 1397/3/2 08:00 10:00 حسین فلاح استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
8 مقررات آموزشی (دانشجویان دکتری تخصصی) 1397/5/28 08:00 12:00 فریبا شریفی فر استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
9 مقررات آموزشی (دانشجویان دکتری تخصصی) 1397/5/1 08:00 12:00 فریبا شریفی فر استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
10 مقررات آموزشی (دانشجویان دکتری تخصصی) 1397/5/7 08:00 12:00 فریبا شریفی فر استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار

صفحه‌ها