وضعیت استودیوها

ردیف عنوان تاریخ رزرو ساعت شروع ساعت پایان نام و نام خانوادگی مدرس نام استودیو وضعیت
1 فیلم آموزشی آناتونی 1398/1/28 13:00 15:00 دکتر نورالدین نعمت الهی استودیو تصویربرداری صف انتظار
2 انفورماتیک سلامت 2 1398/1/24 14:00 15:00 افشين صرافي نژاد استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
3 انفورماتیک سلامت 1398/1/25 08:00 11:00 افشين صرافي نژاد استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
4 فيلم آموزشي آناتومي 1398/1/21 13:00 15:00 دكتر نورالدين نعمت الهي ماهاني استودیو تصویربرداری صف انتظار
5 فيلم آموزشي آناتومي 1397/12/16 08:00 11:00 دكتر نورالدين نعمت الهي استودیو تصویربرداری صف انتظار
6 انفورماتیک سلامت 2 1397/12/8 08:00 11:00 افشين صرافي نژاد استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
7 طب سنتی 1397/12/3 08:00 13:00 دانشکده طب سنتی استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
8 بیماری های دهان و دندان 1397/12/27 08:00 15:00 نادر نوابی استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
9 بیماری های دهان و دندان 1397/12/25 09:00 15:00 نادر نوابی استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
10 اختلالات ریه و گوارش 1397/11/27 08:00 12:00 فائزه قربانی استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار

صفحه‌ها