وضعیت استودیوها

ردیف عنوان تاریخ رزرو ساعت شروع ساعت پایان نام و نام خانوادگی مدرس نام استودیو وضعیت
1 ارزشیابیدانشجو 1397/11/1 08:00 11:00 عصمت نوحی استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
2 ارزشیابیدانشجو 1397/11/1 08:00 11:00 عصمت نوحی استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
3 ارزشیابیدانشجو 1397/11/1 08:00 11:00 عصمت نوحی استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
4 بیوشیمی 1397/10/24 13:00 14:00 حسین فلاح استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
5 بیوشیمی 1397/10/24 13:00 14:00 حسین فلاح استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
6 بیوشیمی 1397/10/24 12:00 13:00 حسین فلاح استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
7 بیوشیمی 1397/10/24 12:00 13:00 حسین فلاح استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
8 پرونده الکترونيک سلامت 1397/9/26 11:00 12:00 افشين صرافي نژاد استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
9 پرونده الکترونیک سلامت 1397/9/11 07:00 11:00 افشين صرافي نژاد استودیو تولید محتوا شماره ۲ لغو شد
10 پرونده الکترونیک سلامت و سلامت الکترونیک 1397/8/28 09:00 11:00 افشين صرافي نژاد استودیو تولید محتوا شماره ۱ لغو شد

صفحه‌ها