وضعیت استودیوها

ردیف عنوان تاریخ رزرو ساعت شروع ساعت پایان نام و نام خانوادگی مدرس نام استودیو وضعیت
1 معاینات فیزیکی 1397/6/4 08:00 12:00 خانم دکتر نوحی استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
2 آموزش تزریق انسولین 1397/6/24 10:00 11:00 دکتر مهدیه جمالیزاده استودیو تصویربرداری لغو شد
3 ECG 1397/6/21 10:00 14:00 معصومه ناظمی رفیع استودیو تولید محتوا شماره ۱ انجام شد
4 social epidemiology 1397/6/12 07:00 13:00 خانم دکتر ذوالعلی استودیو تولید محتوا شماره ۲ انجام شد
5 آموزش بهداشت برای دانش آموزان نابینا 1397/6/14 07:00 12:00 محسن بلوچی استودیو تولید محتوا شماره ۲ لغو شد
6 آموزش بهداشت برای دانش آموزان نابینا 1397/6/7 07:00 13:00 محسن بلوچی استودیو تولید محتوا شماره ۲ انجام شد
7 سمینار 1397/4/27 11:00 12:00 لادن لنگرودی استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
8 کارگاه ایمنی زیستی 1397/5/3 11:00 13:00 بهزاد استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
9 سمینار 1397/4/17 08:00 10:00 لادن لنگرودی استودیو تولید محتوا شماره ۱ انجام شد
10 سمینار 1397/4/16 09:00 12:00 لادن لنگرودی استودیو تولید محتوا شماره ۱ انجام شد

صفحه‌ها