وضعیت استودیوها

ردیف عنوان تاریخ رزرو ساعت شروع ساعت پایان نام و نام خانوادگی مدرس نام استودیو وضعیت
1 پرونده الکترونیک سلامت و سلامت الکترونیک 1397/8/28 09:00 11:00 افشين صرافي نژاد استودیو تولید محتوا شماره ۲ صف انتظار
2 اخلاق و قانون در نشر آثار پژوهشی 1397/9/7 08:00 10:00 مینا مبشر استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
3 اخلاق و قانون در نشر آثار پژوهشی 1397/9/7 12:00 14:00 مینا مبشر استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
4 اخلاق و قانون در نشر آثار پژوهشی 1397/9/5 12:00 14:00 مینا مبشر استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
5 پرونده الکترونیک سلامت و سلامت الکترونیک 1397/7/30 07:00 09:00 افشين صرافي نژاد استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
6 پرونده الکترونیک سلامت و سلامت الکترونیک 1397/7/24 09:00 11:00 افشين صرافي نژاد استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
7 نیدل استیک 1397/7/28 08:00 11:00 جمیله فرخ زادیان استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
8 پرونده الکترونیک سلامت و سلامت الکترونیک 1397/7/21 10:00 11:00 افشين صرافي نژاد استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
9 پرونده الکترونیک سلامت و سلامت الکترونیک 1397/7/21 10:00 11:00 افشين صرافي نژاد استودیو تولید محتوا شماره ۱ صف انتظار
10 پرونده الکترونیک سلامت و سلامت الکترونیک 1397/7/15 09:00 10:00 افشين صرافي نژاد استودیو تولید محتوا شماره ۲ لغو شد

صفحه‌ها