درباره ما

مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان در روز شنبه 18 دیماه با حضور رئیس دانشگاه و اعضای شورای آموزش مجازی دانشگاه پس از تشکیل اولین جلسه رسمی این شورا، در محل ساختمان قدیم معاونت آموزشی واقع در چهار راه شفا شهر کرمان بازگشایی شد.
 
مرکز آموزش مجازی قبل از جابه جایی ستاد مرکزی دانشگاه، فضای محدودی با حدود 30 متر مربع در اختیار داشت که اکنون به لطف حمایت های مسئولین، حدود 400 مترمربع فضای مفید به این مرکز اختصاص یافته است. این مرکز 15 اتاق، دو استودیوی تولید محتوا و یک استودیوی تصویر برداری یک سالن جلسات و یک سالن اجتماعات را در اختیار دارد .