ژورنال کلاب 9 بهمن 96 - تاثیر استفاده از سیستم تصمیم یار مبتنی بر راهنما در تشخیص درد صدری قلبی

در این جلسه موضوع تاثیر استفاده از سیستم تصمیم یار مبتنی بر راهنما در تشخیص درد صدری قلبی توسط جناب آقای دکتر محمد قائمی ارائه گردید.

مدت زمان: 
46دقیقه
دسته بندی: 
تگ: 
ژورنال کلاب - سلامت الکترونیک - سیستم تصمیم یار