امروز: تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شودآخرین دوره های آموزشی

شناخت زود هنگام ایست قلبی، آشنایی با مبانی احیای قلبی ریوی، شناخت نحوه برخورد با ایست قلبی ریوی، شناخت نحوه ماساژ قفسه سینه و نحوه دادن تنفس کمکی، آشنایی با تغییرات جدید احیای پایه بر اساس... جزئیات دوره

- آشنایی با مراحل کلینیکی درمان پالپ دندان های شیری - آشنایی با اندیکاسیون های درمان پالپ دندان های شیری در کودکان

ابتدا از طریق سامانه (kerman.ircme.ir) برنامه مورد نظر را از لیست برنامه... جزئیات دوره

تشخیص به موقع سرطان مثانه و پروستات - اهمیت وجود خون در ادرار و بررسی آن - آگاهی در زمینه غربالگری سرطان پروستات - توجه به اهمیت معاینه پروستات - آشنایی با روش های جراحی مثانه و دایورژن های ادراری... جزئیات دوره

ژورنال کلاب 30 مرداد ماه - واقعیت مجازی
توضیحات: 

در این جلسه موضوع چالش ها، فرصت ها واثرات واقعیت مجازی در آموزش بالینی توسط جناب آقای دکتر میر چراغی عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی گناباد ارائه گردید.

دسته بندی: 
پزشکی
تگ: 
واقعیت مجازی - سلامت الکترونیک - ژورنال کلاب - Virtual Reality