امروز: تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شودآخرین دوره های آموزشی

شناخت زود هنگام ایست قلبی، آشنایی با مبانی احیای قلبی ریوی، شناخت نحوه برخورد با ایست قلبی ریوی، شناخت نحوه ماساژ قفسه سینه و نحوه دادن تنفس کمکی، آشنایی با تغییرات جدید احیای پایه بر اساس... جزئیات دوره

- آشنایی با مراحل کلینیکی درمان پالپ دندان های شیری - آشنایی با اندیکاسیون های درمان پالپ دندان های شیری در کودکان

ابتدا از طریق سامانه (kerman.ircme.ir) برنامه مورد نظر را از لیست برنامه... جزئیات دوره

تشخیص به موقع سرطان مثانه و پروستات - اهمیت وجود خون در ادرار و بررسی آن - آگاهی در زمینه غربالگری سرطان پروستات - توجه به اهمیت معاینه پروستات - آشنایی با روش های جراحی مثانه و دایورژن های ادراری... جزئیات دوره

کارگاه آشنایی با آموزش مجازی

اولین دوره کارگاه جامع دو روزه آشنایی با مبانی و ابزارهای کاربردی در آموزش مجازی، در مردادماه سال جاری برگزار می گردد. اعضای محترم هیأت علمی و رابطین آموزشی دانشکده ها و مراکز آموزشی-پژوهشی، می توانند در این دوره ثبت نام و شرکت نمایند. منتظر خبر مربوط به تاریخ ثبت نام و لینک ثبت نام باشید.