امروز: تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شودآخرین دوره های آموزشی

شناخت زود هنگام ایست قلبی، آشنایی با مبانی احیای قلبی ریوی، شناخت نحوه برخورد با ایست قلبی ریوی، شناخت نحوه ماساژ قفسه سینه و نحوه دادن تنفس کمکی، آشنایی با تغییرات جدید احیای پایه بر اساس... جزئیات دوره

- آشنایی با مراحل کلینیکی درمان پالپ دندان های شیری - آشنایی با اندیکاسیون های درمان پالپ دندان های شیری در کودکان

ابتدا از طریق سامانه (kerman.ircme.ir) برنامه مورد نظر را از لیست برنامه... جزئیات دوره

تشخیص به موقع سرطان مثانه و پروستات - اهمیت وجود خون در ادرار و بررسی آن - آگاهی در زمینه غربالگری سرطان پروستات - توجه به اهمیت معاینه پروستات - آشنایی با روش های جراحی مثانه و دایورژن های ادراری... جزئیات دوره

جدید ترین برنامه های آموزش مداوم مجازی

برنامه های جدید تولید شده در مرکز آموزش مداوم مجازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان جهت کسب امتیاز آموزش مداوم به شرح زیر می باشند: 

1.  کاربرد های PGD در درمان ناباروری به مدت 90 دقیقه با تدریس جناب آقای دکتر بذرافشانی

2.  مدیریت درد به مدت 60 دقیقه با تدریس سرکار خانم فروغ ریانی

لازم به ذکر است ضبط محتوا، ویرایش و ارزیابی این برنامه ها به اتمام رسیده است و هفته جاری جهت دریافت مجوز به ستاد کل ارسال خواهند شد تا پس از تایید نهایی بر روی سامانه کشوری آموزش مداوم قرار بگیرند.