پخش زنده افتتاحیه و برنامه های اجرایی (همایش بین المللی تغییرات اقلیمی و نظام سلامت)

تاریخ خبر: 
1396/8/24

به لطف خدا و همت مسئولین تلاشگر مرکز آموزش مجازی، کارگاه مذکور از روز چهارشنبه 24 آبان ماه لغایت پنجشنبه 25 آبان ماه در کرمان همزمان با کارگاه حضوری، به صورت مجازی و از راه دور نیز ارائه میشود.
پخش زنده افتتاحیه و برنامه های اجرایی (همایش بین المللی تغییرات اقلیمی و نظام سلامت) از طریق لینک تله کنفرانس مرکز آموزش مجازی دانشگاه علوم پزشکی کرمان از طریق لینک زیر در دسترس خواهد بود. 

http://oc.kmu.ac.ir/vu2