امروز: تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شودآخرین دوره های آموزشی

شناخت زود هنگام ایست قلبی، آشنایی با مبانی احیای قلبی ریوی، شناخت نحوه برخورد با ایست قلبی ریوی، شناخت نحوه ماساژ قفسه سینه و نحوه دادن تنفس کمکی، آشنایی با تغییرات جدید احیای پایه بر اساس... جزئیات دوره

- آشنایی با مراحل کلینیکی درمان پالپ دندان های شیری - آشنایی با اندیکاسیون های درمان پالپ دندان های شیری در کودکان

ابتدا از طریق سامانه (kerman.ircme.ir) برنامه مورد نظر را از لیست برنامه... جزئیات دوره

تشخیص به موقع سرطان مثانه و پروستات - اهمیت وجود خون در ادرار و بررسی آن - آگاهی در زمینه غربالگری سرطان پروستات - توجه به اهمیت معاینه پروستات - آشنایی با روش های جراحی مثانه و دایورژن های ادراری... جزئیات دوره

نیم نگاهی به عملکرد واحد آموزش مداوم مجازی دانشگاه

واحد آموزش مداوم مجازی  به عنوان زیر مجموعه ای از دفتر آموزش مداوم دانشگاه می باشد، که با همکاری مرکزآموزش های مجازی به صورت جدی از مهرماه سال گذشته فعالیت خود را آغاز نموده است. در این واحد برنامه های آموزش مداوم در قالب برنامه های غیرحضوری تولید شده و امتیاز آموزش مداوم کسب می نمایند.

برنامه های غیرحضوری آموزش مداوم به تمامی برنامه های آموزش مداوم گفته می شود که ارائه آنها به حضور فیزیکی مشمولین در محل آموزش نیاز ندارد و مشمولین با بهره گیری از فناوری های الکترونیکی به ارتقا علمی خویش نائل می شوند.

از مهرماه سال گذشته تا کنون تعداد 10 برنامه غیرحضوری در این واحد تولید و از ستاد کل آموزرش مداوم کشور مجوز دریافت نموده و در سامانه کشوری قرار گرفته اند که امید است با همکاری اعضاء محترم هیئت علمی و سایر همکاران محترم شاهد تولید برنامه های بیشتر باشیم.

 

 

همانطور که مشاهده می شود برنامه های تایید شده و دارای امتیاز آموزش مداوم به مدت سه سال دارای اعتبار بوده و روی سامانه کشوری در دسترس مشمولین قانون آموزش مداوم قرار خواهند گرفت.

 

آدرس: بلوار جمهوری اسلامی، چهار راه شفا، طبقه دوم معاونت درمان، مرکز آموزش مجازی دانشگاه، واحد آموزش مداوم غیرحضوری

تلفن: 31215611، 32113709

سامانه آموزش مداوم مجازی: kerman.ircmelms.ir

پست الکترونیکی: vcme@kmu.ac.ir