آموزش مقدماتی نرم افزار R

تاریخ رزرو: 
1396/7/19
ساعت شروع: 
14:00
ساعت پایان: 
15:00
نام و نام خانوادگی مدرس: 
زهرا زمانی نسب
تلفن همراه مدرس: 
09159598658
ایمیل مدرس: 
z.zamaninasab@gmail.com
نوع استودیو جهت رزرو: 
استودیو تولید محتوا شماره ۱
فیلم برداری - صدابرداری: 
داخل استودیو
وضعیت: 
انجام شد