ژورنال کلاب 27 شهریورماه 96 - ارتباط علوم با انفورماتيك پزشكي؛ مهندسي پزشكي و انفورماتيك پزشكي

در این جلسه موضوع ارتباط علوم با انفورماتيك پزشكي؛ مهندسي پزشكي و انفورماتيك پزشكي توسط جناب آقای دکتر صرافي نژاد و همكاران ارائه گردید.

مدت زمان: 
46دقیقه
دسته بندی: 
تگ: 
انفورماتیک پزشکی - مهندسی پزشکی - سلامت الکترونیک - ژورنال کلاب