ژورنال کلاب 25 اردیبهشت 96- استفاده از GIS در حوزه سلامت

در این جلسه موضوع استفاده از GIS در حوزه سلامت توسط  سرکار خانم صارمیان از اساتید گروه HIT دانشگاه علوم پزشکی لرستان ارائه گردید

مدت زمان: 
47دقیقه
دسته بندی: 
تگ: 
سیستم اطلاعات جغرافیایی - ژورنال کلاب - سلامت الکترونیک - GIS