نكات كاربردی برای ارايه مطلب در ژورنال کلاب

همكاران دانشگاه علوم پزشکی كرمان يك برنامه تله كنفرانس ويژه برای علاقه مندان ژورنال كلاب تدارك ديده اند كه در آن نكات كاربردی برای ارائه خوب يك مقاله توضيح داده ميشود

مدت زمان: 
41دقیقه
دسته بندی: 
تگ: 
ژورنال کلاب - نکات کاربردی