نقش خانواده، پیشگیری از مواد مخدر

مشمولین محترم آموزش مداوم، ابتدا از طریق سامانه (kerman.ircme.ir) برنامه مورد نظر را از لیست برنامه های غیرحضوری انتخاب و نسبت به ثبت نام و پرداخت هزینه بصورت آنلاین اقدام نمایید، سپس محتوای برنامه را از لینک سامانه آموزش مجازی دریافت نمائید و پس از مطالعه نسبت به پاسخ سوالات مربوطه اقدام نمایید. جهت ثبت نام بایستی حساب کاربری خود را به صورت آنلاین شارژ نمائید و به منظور کسب امتیاز لازم است حداقل به 70 درصد سوالات پاسخ صحیح داده شود.
شماره تماس دفتر آموزش مداوم واحد آموزش مجازی: 31215612 – 034َ

مدت زمان: 
107دقیقه
دسته بندی: 
تگ: 
خانواده - مواد مخدر - تک فرزندی - اعتیاد