ژورنال کلاب 30 مهر 97

در این جلسه موضوع  به کارگیری سامانه هوشمند پشتیبان تصمیم برای پیش بینی عملکرد کلیه پیوندی توسط جناب آقای دکتر پرویز رشیدی دکترای تخصصی مهندسی کامپیوتر ، استادیار دانشگاه صنعتی ارومیه ارائه گردید.

مدت زمان: 
47دقیقه
دسته بندی: 
تگ: 
ژورنال کلاب - تصمیم یار