ژورنال کلاب 27 فروردین 97 - کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت منابع سلامت

در این جلسه موضوع  کاربرد فناوری اطلاعات در مدیریت منابع سلامت توسط سرکار خانم دکتر زهرا میدانی، دانشیار گروه مدیریت و فناوری اطلاعات سلامت دانشگاه علوم پزشکی کاشان ارائه گردید.

مدت زمان: 
58دقیقه
دسته بندی: 
تگ: 
ژورنال کلاب - کاربرد فناوری اطلاعات