امروز: تاریخ شمسی اینجا نمایش داده می‌شودآخرین دوره های آموزشی

شناخت زود هنگام ایست قلبی، آشنایی با مبانی احیای قلبی ریوی، شناخت نحوه برخورد با ایست قلبی ریوی، شناخت نحوه ماساژ قفسه سینه و نحوه دادن تنفس کمکی، آشنایی با تغییرات جدید احیای پایه بر اساس... جزئیات دوره

- آشنایی با مراحل کلینیکی درمان پالپ دندان های شیری - آشنایی با اندیکاسیون های درمان پالپ دندان های شیری در کودکان

ابتدا از طریق سامانه (kerman.ircme.ir) برنامه مورد نظر را از لیست برنامه... جزئیات دوره

تشخیص به موقع سرطان مثانه و پروستات - اهمیت وجود خون در ادرار و بررسی آن - آگاهی در زمینه غربالگری سرطان پروستات - توجه به اهمیت معاینه پروستات - آشنایی با روش های جراحی مثانه و دایورژن های ادراری... جزئیات دوره

ما چه می کنیم؟
Body: 

دانشگاه ها و دانشکده های علوم پزشکی کشور در طی سال های گذشته اقدامات ارزنده ای در طراحی و ارائه انواع روش های یادگیری الکترونیکی انجام داده اند. با این وجود سرعت رشد و توسعه آموزش های مجازی در جهان بسیار زیاد بوده و دستیابی به آخرین دستآوردهای جهانی و ارتقای کیفی و کمی آن بر اساس استانداردهای جهانی و هم گام با دانشگاه های معتبر خارج از کشور و کسب مرجعیت علمی این شاخه از علم در منطقه، مستلزم ایجاد مجموعه ای پویا با فعالیت اختصاصی در زمینه آموزش مجازی می باشد.
امروزه آموزش علوم پزشکی با گسترش استفاده از فناوری اطلاعات و ارتباطات در آموزش عالی با چالش های مهمی روبروست. تغییر در سیستم های ارائه خدمات مراقبت سلامت و پیشرفت های ایجاد شده در پزشکی، همگی باعث افزایش میزان خدمات اعضای هیات علمی دانشگاه ها در زمینه ارائه خدمات درمانی و در نتیجه آن، صرف زمان کمتر در مقوله آموزش شده است. این تغییرات در محیطی ایجاد شده که تجربیات بالینی دانشجویان پزشکی نیز در طی دوران تحصیل به شدت تغییر کرده است که نشان دهنده نیاز به تغییر در رویکردهای آموزش پزشکی هستند. از طرفی ورود بیش از پیش حیطه های جدید علم به کوریکولوم موجود و نیاز به استفاده از پیشرفت های تکنولوژیک در روش های تدریس قدیمی موجب شده که روز به روز تمایل به حرکت از آموزش های سنتی معلم-محور، به روش های دانشجو-محور که یادگیری را در کنترل دانشجو قرار دهد، بیشتر شود. از طرف دیگر روند رو به رشد جهانی شدن موجب ایجاد تغییرات وسیعی در آموزش پزشکی شده اند که مهمترین این تغییرات رویکرد بیش از پیش به آموزش مجازی است. بدیهی است که موفقیت کشور در توسعه و استفاده بهینه از آموزش مجازی راهی جز تربیت نیروی انسانی متخصص در زمینه علوم فضای مجازی ندارد. دانشگاه علوم پزشکی مجازی در همین راستا و بر اساس سیاست های وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و به منظور تحقق سیاست های وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و برای تربیت نیروی انسانی متخصص، تولید دانش و توسعه زیرساخت های آموزش مجازی تاسیس شده است.
حوزه های اصلی فعالیت این دانشگاه عبارتست از: - تربیت نیروی انسانی و محققان متخصص و متعهد در رشته‌های علمی مورد نیاز دانشگاه ها و مراكز آموزش عالی و تحقیقاتی كشور در ارتباط با فضای مجازی در سطوح کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترای تخصصی (Ph.D). - تولید علم و فناوری در حیطه علوم فضای مجازی در سلامت، از طریق انجام پژوهش های بنیادی، کاربردی و توسعه ای - ارائه بستر سخت افزاری و نرم افزاری مناسب به همراه حجم غنی از محتواهای الکترونیکی به دانشگاه های کشور.