۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين
فهرست محتواهای الکترونیکی
عنوان زمان نوع محتوا(پادکست،صدای همزمان شده با اسلاید، فیلم...)
فرﻣﺖ ﻓﻨی (ﻓﺎﯾﻞ ﻓﻠﺶ، after effect و...)
 
نرم افزار های مورد استفاده
آموزش کار با word 2019 93 فیلم MP4 camtasia
western blotting 96 فیلم MP4 camtasia
کشت سلولی 30 فیلم MP4 camtasia& adobe premiere
تشریح جسد 25 فیلم MP4 camtasia
دیواره شکم و مجرای کشاله ران 25 صدای همزمان شده با اسلاید MP4 camtasia
معاینه پستان 11 فیلم MP4 adobe premiere
elisa technique 25 فیلم MP4 camtasia
arthrocentesis 10 فیلم MP4 camtasia
CPR 42 فیلم MP4 camtasia
دیابت 15 فیلم MP4 camtasia
نحوه صحیح استفاده از داروهای استشاقی 15 فیلم MP4 camtasia
ECG 10 فیلم MP4 camtasia
ENT Examination 18 فیلم MP4 camtasia
سیستم عروق محیطی  55 فیلم MP4 camtasia
فشارخون 10 فیلم MP4 camtasia
LP 13 فیلم MP4 camtasia
معاینه شکم 35 فیلم MP4 camtasia
neurology 26 فیلم MP4 camtasia
NG tube 30 فیلم MP4 camtasia
paracentesis 10 فیلم MP4 camtasia
plev liquid 10 فیلم MP4 camtasia
PPD test 15 فیلم MP4 camtasia
سیستم عروق لنفاوی 10 فیلم MP4 camtasia
معاینه بیمار دیابتی 10 فیلم MP4 camtasia
دندانپزشک و تجویز دارو 80 کتاب الکترونیکی روی سی دی سی دی مولتی مدیا لوحه - نرم افزار فارسی داخلی
biosafety 45 صدای همزمان شده با اسلاید MP4 camtasia
ساخت اسیدهای آمینه غیرضروری 27 صدای همزمان شده با اسلاید MP4 camtasia
آموزش تلفظ در زبان انگلیسی 33 صدای همزمان شده با اسلاید MP4 camtasia
سامانه هوشمند CDSS برای پیش بینی عملکردکلیه پیوندی 47 فیلم MP4 camtasia
ethics, health informaatic and research 58 فیلم MP4 camtasia
FASE training 64 فیلم MP4 camtasia
نگاهی به پرونده الکترونیک سلامت ایران 59 فیلم MP4 camtasia
blockchanins in healthcare 58 فیلم MP4 camtasia
clinical resoining 47 فیلم MP4 camtasia
طراحی و ارزیابی داشبورد بالینی جهت ارتقا مراقبت 61 فیلم MP4 camtasia
استخوان شناسی جمجمه 20 فیلم MP4 adobe premiere
استخوان اتموئید 11 فیلم MP4 adobe premiere
استخوان اسفنوئید 20 فیلم MP4 adobe premiere
جستجوی مقدماتی و پیشرفته 164 فیلم MP4 camtasia
ثبت فشارخون در حیوانات آزمایشگاهی 56 فیلم MP4 camtasia
وزیکول های چرب وکاربردآنها برای انتقال داروها 15 فیلم MP4 camtasia
تداخلات دارویی عوارض گیاهان پرمصرف در بیماری زنان 50 صدای همزمان شده با اسلاید MP4 camtasia
مدیریت بالینی گزش جانوران زهرآگین (مار و عقرب) 154 صدای همزمان شده با اسلاید MP4 camtasia
تجویز منطقی دارو در دندانپزشکی 115 صدای همزمان شده با اسلاید MP4 camtasia
نیدل استیک 38 صدای همزمان شده با اسلاید MP4 camtasia
اصول آموزش به بیمار 72 صدای همزمان شده با اسلاید MP4 camtasia
ایمن سازی در شرایط بالینی خاص 56 صدای همزمان شده با اسلاید MP4 camtasia
ضایعات واکنشی بافت نرم دهان 40 صدای همزمان شده با اسلاید MP4 camtasia
ارزیابی گوش میانی 83 صدای همزمان شده با اسلاید MP4 camtasia
تشخیص افتراقی مینیروآزمون تشخیصی الکتروکوکلئوگرافی 64 صدای همزمان شده با اسلاید MP4 camtasia
تشخیص افتراقی ضایعات برجسته مخاط دهان 133 صدای همزمان شده با اسلاید MP4 camtasia
محاسبات دارویی 80 صدای همزمان شده با اسلاید MP4 camtasia
سمپوزیوم سلامت معنوی 240 فیلم MP4 camtasia
مفاهیم و رویکردهای سلامت معنوی 40 فیلم MP4 camtasia
سلامت معنوی و کاربردهای بالینی 35 فیلم MP4 camtasia

 

صفحه 2