۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين

هدف: فراهم آوردن زمینه آموزش های تکنیکی و مازاد بر کوریکولوم دروس و رشته ها به منظور تأمین مهارت های فنی و حرفه ای برای علاقه مندان (زبان، آمار، کامپیوتر، تکنیک های آزمایشگاهی، مدلسازی در سلامت، سامانه اطلاعات جغرافیایی، ...)