۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين

نام و نام خانوادگی مدیر گروه

دکتر رقیه ارشاد 

رزومه(cv)

هدف: تبدیل آموزش های حضوری به مجازی، برنامه ریزی برای توسعه کارگاه های آموزشی در زمینه آموزش مجازی و مصادیق آن (برنامه ریزی آموزش الکترونیکی، واقعیت مجازی، ...)