۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين

نام و نام خانوادگی مدیر گروه

دکتر کامبیز بهاءالدینی بیگی

رزومه(cv)

وب سایت ماموریت ویژه انفورماتیک بالینی از طریق لینک زیر قابل دسترسی است:

cim.kmu.ac.ir