۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين


 

نام و نام خانوادگی:
محمد قاسمی محررزاده

مدرک تحصیلی: 
کارشناسی ارشد نرم افزار کامپیوتر

تلفن: 32113709 - 034
موبایل: 09305900808

پست الکترونیک: 
mohammad.ghasemi68@gmail.com
m_ghasemimz@kmu.ac.ir

مشاهده رزومه (CV)