۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين
سامانه نوید برای تدریس دروس به صورت مجازی به روزرسانی گردید

قابل توجه اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان، سامانه نوید برای تدریس دروس به صورت مجازی به روزرسانی گردیده و در دسترس کلیه اساتید می باشد لذا از اساتید محترمی که قبلاً در این سامانه درخواست تدریس مجازی ارسال نموده اند، خواهشمندیم نسبت به تکمیل بخش های مختلف دروس، همچنین اطلاع رسانی به دانشجویانشان اقدام نمایند و آن دسته از اساتید محترمی که تا به امروز موفق به ارسال درخواست خود نشده اند، درخواست خود را حداکثر تا تاریخ ۹۸/۱۲/۲۱ ثبت و نسبت به تکمیل آن اقدام نمایند.