۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين
جلسه داخلی مرکز آموزش مجازی

    جلسه داخلی مرکز آموزش مجازی در تاریخ 29 دی ماه ساعت 12 الی 14 با حضور جمعی از اعضای محترم هیأت علمی و مدیران گروه های مرکز آموزش مجازی و کارشناسان این مرکز برگزار گردید. در این جلسه سیاست های مرکز آموزش مجازی در رابطه با برگزاری دروس بصورت مجازی در ترم پیش رو، همچنین ارائه نظرات و پیشنهادات مدیر گروه های مرکز آموزش مجازی و سایر اعضا مطرح گردید.