۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين
کارگاه آموزشی "آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی علوم پزشکی"

کارگاه آموزشی "آشنایی با پایگاه های اطلاعاتی علوم پزشکی" در روز سه شنبه 3 دی ماه در سالن مرکز آموزش مجازی برگزار شد. در این کارگاه مدرسین خانم پرستو امیری و خانم خدیجه مولایی به ارائه مباحثی مرتبط با پایگاه های اطلاعاتی علوم پزشکی پرداختند. دانشجویان تحصیلات تکمیلی مخاطبین این کارگاه بودند.