۱۳۹۹ چهارشنبه ۲۰ فروردين
کارگاه سلامت همراه (mHealth) در راستای مأموریت ویژه توسعه دانش تله مدیسین و انفورماتیک بالینی

کارگاه سلامت همراه (mHealth) در راستای مأموریت ویژه توسعه دانش تله مدیسین و انفورماتیک بالینی با همکاری انجمن انفورماتیک پزشکی کشور و مرکز تحقیقات انفورماتیک پزشکی کرمان در روز جمعه 24 آبان ماه در مرکزآموزش مجازی برگزار شد. در این کارگاه جناب آقای دکتر فرهاد فاتحی دکترای انفورماتیک پزشکی و استاد دانشگاه کوئینزلند استرالیا به بحث در مورد موضوع سلامت همراه پرداختند و در بخش انتهایی این کارگاه دکتر طاها صمد سلطانی استادیار انفورماتیک پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تبریز در زمینه تجاری سازی استارت آپ ها در حوزه سلامت همراه سخرانی کردند و تعدادی از اعضای محترم هیأت علمی دانشگاه های علوم پزشکی تهران و اصفهان بصورت وبینار در این کارگاه شرکت کرده و به برخی از پرسش های دانشجویان حاضر در کارگاه پاسخ دادند و اعضای محترم هیأت علمی و دانشجویان علوم پزشکی مخاطبین این کارگاه بودند.